Nabízím drobnou grafiku ve slevě

Cena grafik se je 300 – 400.-Kč, velikost grafického listu je 15 cm x 21 cm, 18 cm x 23 cm až A4
Všechny grafické listy  jsou v originálu řádně podepsány a  očíslovány.